Rönnskärs Lotsplats

Rönnskärs Lotsar

Ute på Rönnskär håller lotsverket för lotsarnas räkning ett lotsuppassningshus om ett rum och kök. Lotsarna ha emellertid uppfört egna stugor för seglationssäsongen. Deras vinterbostadsort är sedan gammalt Piteå stad.

Åren 1904—05 uppfördes fyrtornet, 37 meter högt. År 1907 anlades telefon till platsen.

År 1906 kompletterades och ersattes av lotsarna själva de dittills använda segel- och roddbåtarna med en motorkutter, som ehuru tre gånger utsatt för haveri beroende på saknaden av båthamn, ännu nästan uteslutande begagnas som tjänstebåt vid lotsplatsen, särskilt vid mörker och hårt väder. Båt och motor äro levererade av Skandiaverken i Lysekil.

En länge närd önskan, en båthamn, torde snart förverkligas då riksdagen för ändamålet år 1925 beviljade ett belopp av 25,000 kr.