Ronehamns lotsar 1920

Förts kända lotsar var lotsålderman P.P. Spetz och lotsen Mattias Ronvik