Råneå/ Pahaluoti Lotsplatser

Råneå eller Flakaskär

65° 50.801′ N 22° 23.111′ E

Upptogs som lotsplats cirka 1862 och nedlagd 1897

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde från Flakaskär eller Råneå till Töre respektive Liggskär, Strömsund, Jämtösund. Tillhörde norra distriktet, Luleå fördelning och låg under lotsålderman i Luleå 1868 års reglemente: Lotsarna uppassa vid Flakaskär samt emottaga fartyg vid Strömsund, Jämtösund och Flakaskär.

Kända lotsar är Lotsförman Carl Erik Rutqvist född 1845 anställd 1872 och mästerlots 1888 samt lotslärling Nils Petter Broman född 1876 anställd 1892

Pahaluoto Lotsplats (på ön Hanhinkari)

65° 45.641′ N 24° 3.311′ E

Registrerade lotsningar mellan 1875 och 1877 med cirka 30 lotsningar per år

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde; Från Pahaluoto till Tervakari respektive Sangis söder om Seskarön dito norr om Seskarön, till Salmis från Pahaluoto till sjöss vid Malören, dito vid Tervakari, Sangis och Salmi

Ur reglemente 1868: Lotsarna uppassa vid Pahaluoto och Salmis (Lastageplats för Haparanda) och emottaga fartyg vid nämnda ställen och Tervakari. Låg i norra distriktet Luleå fördelning under lotsålderman i Luleå.