Lotsens villkor 1820

Utdrag ur Kong. Maj:ts Förordning angående lotsning och Båtinrättning i Riket 20 juni 1820 se originalet under fliken Historia Artikel II Om Lotsars skyldigheter, rättigheter och förmåner samt om lotshemman §17 En lots bör känna alla till platsen hörande farleder, hamnar och ankarsättningar, deras beskaffenhet, beqwämligher och djup, landets utseende om dagen och natten samt… Fortsätt läsa Lotsens villkor 1820