Övre Norra Lotsdistriktet

Distriktsexpedition i Umeå

Lotskapten Bose, Josia Mefiboset
Lotslöjtnant Petrén, Martin Henning Samuel

Tjänstefartyget UMEÅ