Lotsar i Mälaren 1943

Stående från vänster ) inom parentes år som lots)

Karl Sigurd Borgström (1942-1973
Gunnar Sigfrid Alm (1942-?)
Ruben Ernfrid Söderman (1942-1972)
John Lennart Nilsson (1943-1972)
Arne Sigfrid Karl Ekblom (1941-1977)
Olof Ragnar Erneberg (1940-1974)
John Erik Folke Ander (1939-?)
Hans Arvid Sigurd Mathson (1942-1972)

Sittande från vänster:

Bror Hilding Rundlöf (1939-?)
Karl Einar Berggren (1932-?)
Alfred Alexius Malmlöf (1939-?)
Knut Jacob Bandolin (1915-1947) Överlots och lotsförman
Oskar Emanuel Svensson (1917-?)
Carl Edvin Lindström (1935-?)
Erik Sogfrid Ericsson (1939-?)