Stockholm 1897

Följande lotsar är från tavlan som visar lotsarna år 1897 som hänger på Rosenviks lotsstation. Tavlan skänktes 1919 av Lotslöjtnant Bengt Östrand till Lotsarna i Stockholm.