Lots databas

Här kommer senaste versionen (jan 2023) av lotsdatabasen i excel format. Klicka och ladda hem 4600 lotsar varav den äldsta född 1610!!

Jag har varit tvungen att hålla nere antalet kolumner för att få med så brett som möjligt och därför har jag under kolumnen antagen i Lotswerket skrivit in det första känd datumet. I rullorna finns mycket mer datum som ex när de tog första examen, när de blev lots eller mästerlots eller lotsålderman osv. Det är ogörligt att ha med allt. Vissa lotsar finns ingen uppgift när de antogs men ibland finns de med i en rulla ex. 1744 eller 1774 osv och då står det årtalet istället men troligen anställdes de att antal år tidigare. Exakta årtalen är nästintill hopplöst att spåra eftersom det kan stå olika från rulla till rulla och skilja mellan kyrkoböcker och visitations protokoll mm. Samma gäller namnen. En Jonsson kan i nästa rulla heta Jönsson och Olofsson kan bli Olufsson. På 1800 talet slut började många ta sig nya namn eftersom det gamla systemet med att ta -son efter faderns förnamn rörde till det rejält med flera med samma namn så samma person kan förekomma på flera ställen men med nytt namn. Jag har försökt att luska ut dessa namnbyten och justerat så gott det gått. Med det sagt så…..vi får ta exaktheten med en nypa salt. Om någon kan verifiera mer precist, en viss anfader,0 hör gärna av er så justerar jag!!