Kalix Lotsplats

65° 54.040′ N 22° 39.271′ E

Anlagd någon gång mellan 1844 och 1862. 1932 Sammanslogs med Malörens lotsplats.

Fanns ej med i 1820 års förteckning

Ur reglemente 1863 Lotsningsområde från Kalix til Sangis respektive Malören, Törefors till sjöss, Pahaluoto inre leden. Lotsarna emottaga fartyg vid Kalix kyrkstad och Kalix lastageplats, Karlsborg ävensom vid Kangis

1881: Åtal mot JF Wikström angående engelska S/S DOUGLAS grundstötning å Nygrund. 2 mån fängelsestraff.

1886 byggdes ett lotsuppassningshus vid Kalix lotsplats

Ur lotsledsförteckningen 1916 Lots uppassa vid Karlsborg och emottaga fartyg därutanför

1920: Vid Kalix lotsplats som flyttats från Karlsborgs sågverk till Eirkören, nytt uppassningshus uppfördes av AB Ytterfors-Munksund som ersättning för det gamla lotsuppassningshuset, nya uthus samt ny båtbrygga.

1920 års båtbestånd:
1 halvdäckad motorbåt byggd 1915 i furu,klink, 9×2,4 med 10 hk Penta
1 halvdäckad motorbåt i ek, 7 m med 5 hk motor
1 segelbåt byggd 1919 i furi, klink 7.4×2.5
1 segelbåt byggd 1907 i gran, klink, 7.8×2.6
1 roddbåt i ek, 5×1.5
1 prickbåt byggd 1918 i furu, klink, 7.5×3.4

1938 fick Kalix lpl ny lotsbåt. Skrovet i ek med däck av oregon pine samt kopparförhydrad. 10.8×3.35 djg 1.16, motor 40 hk Ellwe diesel

1953 ombyggdes lotsuppassningshuset på Erikören och fick vatten och avlopp