Fotografier

Under denna flik ligger många bilder inscannade från tavlor som hänger på lotsplatser eller från Boken Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal som jag har fått låna av Hans-Olof Eriksson, Mästerlots från Arholma och Stockholm som avled 2019