Christianopel/Sandhamn

Utdrag ur:
”Rulla på Lotsarna inom Carlskrona Fördelning 1846”
(Originalet på Krigsarkivet i Stockholm.
Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, bunt 50)

Christianopels Lotsplats

Mäster Lots Mårten Pettersson
Födelse: 1794. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1821 8/2.
Uppförande: hjelplig. Tjenstbarhet: oduglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 49
Gift. Barn: Joh. Petter 1822, Anders Wirgilius 1837
Mårten Pettersson har till följd af åsamkad sjuklighet blifvit oduglig i tjensten, är dessutom fallen för starka drycker. Hustrun har fordom varit stark och arbetsam, men är nu mera slarfaktig och begiven på fylleri.

Lots Lärling Joh. Pett. Mårtensson
Födelse: 1822. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1834 28/6
Uppförande: förbättradt. Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 14
Ogift. Har erhållet förordnande att biträda Mästerlotstjensten i faderns ställe, är rask och gifver godt hopp om sig.

Lots Lärling Anders Wirgil Mårtensson
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1846 31/7
Uppförande: godt. Tjenstbarhet: obefaren
Ogift

Sandhamns Lotsplats

Mäster Lotsen Ola Mårtensson d.ä.
Födelse: 1821. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1839 8/7.
Uppförande: godt. Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 6
Ogift
Ola Mårtensson är af ett stilla och beskedligt sinnelag, samt måttlig i bruket af starka drycker – har ingen hemmansdel, utan bor hos föräldrarna.

Secund Lotsen Ola Månsson
Födelse: 1821.Antagen i Lotsverkets tjenst: 1836 5/8.
Uppförande: förbättradt. Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 6
Ogift. Ola Månsson är egare af ¼ hemman och står sig bra, har förut varit begifven på supa men är nu förbättrad.

Lots Lärling Ola Svensson
Födelse: 1822. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1843 10/4.
Uppförande: godt. Tjenstbarhet: obefaren
Gift. Ägare af 1/16 hemman och mår bra.

Lots Lärling Nils Svensson
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1844 18/10.
Uppförande: beskedligt. Tjenstbarhet: obefaren
Ogift. Bor hos hos modern som är Enka med 7 barn och mycket fattig.

Utdrag ur: “Kunskaps Rulla öfver Lotsarne inom Carlskrona Lotsfördelning 1850-55.”
(Originalet på Krigsarkivet i Stockholm. Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, bunt 50)

Christianopels Lotsplats

Mårten Pettersson
Födelse: 1794. Lotslärling: -. Secundlots 1821 8/2. Mästerlots 1832
Skicklighet i tjänsten: dd. Uppförande: b
Ekonomiska omständigheter: c
Gift/ogift: Gdf. Barn minderåriga: -, öfver 12 år: 3.

Joh. Pett. Mårtensson
Födelse: 1822 19/2. Lotslärling: 1834 28/6
Skicklighet i tjänsten: a. Uppförande: c
Ekonomiska omständigheter: b
Gift/ogift: Ga.

Anders Wirgil Mårtensson
Lotslärling: 1831 31/7.
Skicklighet i tjänsten: b. Uppförande: b
Son till Mästerlotsman

Sandhamns Lotsplats

Ola Mårtensson
Födelse: 1821 5/8. Lotslärling: 1839 8/7. Secundlots: 1842 23/9. Mästerlots: 1847 21/9. Skicklighet i tjänsten: a. Uppförande: b
Ekonomiska omständigheter: aa.
Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 3

Ola Månsson
Födelse: 1821 20/12. Lotslärling: 1836 5/8. Secundlots 1844 25/10
Skicklighet i tjänsten: b. Uppförande: b
Ekonomiska omständigheter: a.
Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 1

Ola Svensson
Födelse: 1822 23/12. Lotslärling: 1843 10/4.
Skicklighet i tjänsten: c. Uppförande: b
Ekonomiska omständigheter: b.
Gift/ogift: Gc Barn minderåriga: 2

Nils Svensson
Lotslärling: 1844 18/10. Skicklighet i tjänsten: b Uppförande: b

Ola Olsson
Lotslärling: 1847 16/9. Skicklighet i tjänsten: aa. Uppförande: b

Petter Nilsson
Födelse: 1823 1/6. Lotslärling: 1848 18/5.

Nils Mårtenson
Födelse: 1838 22/1 1836 22/1. Lotslärling: 1848 22/