Mera om Lotsbåtarna

Nu damp det ned ytterligare material från KA Sundin. Del 2 om stålkuttrarna. Första delen kom ju förra året och nu kom del 2 från 194 fram till 1975. Han filar vidare på del 3 så stay tuned de som vill läsa mer. Klicka på länk för snabb åtkomst.

https://lotsarnastockholm.se/index.php/stalbatarna/