Databas över alla lotsar

Nu börjar jag närma mig slutet på ett bautajobb som varat i månader. Jag har gått igenom alla matriklar och rullor jag hittat mellan 1890-1961, jämfört mellan dem och vaskat fram alla som har nämnts och noterats. Många har jobbar på mer än en lotsplats och då återkommer de under samtliga platser de lotsat på.

Det måste rimligen finns ännu fler som inte kommit med i matriklarna pga olika skäl, som ex.vis att de både hunnit börjat och slutat mellan utgivningar av matriklar. Jag har även hunnit med äldre rullor för Stockholm samt även de mellan 1961-2000 så den listan med 243 lotsar är nog hyfsat klar. Övriga platser hugger jag tag i allt eftersom. Men som sagt först ut blir min egen f.d. lotsplats, se https://lotsarnastockholm.se/index.php/stockholm/