Hur lotsades det 1844?

Hittade ett intressant häfte från 1844 som beskriver Sveriges indelning av lotsplatser. Det var tre lotsdistrikt och en mängd olika fördelningar samt åldermannaskap. Intressant är ju att se hur de olika platserna var i relation till varandra jämfört med idag. Här i Skåne så låg exempelvis Helsingborg under Landskrona fördelning och Trelleborg under Skanör. Oskarshamn hette Döderhultsvik och det lotsades till hamnar som exempelvis Casimirsborg. Det fanns ett glasbruk där på den tiden så lasten dit var väl kalk och kiseldioxid? Vår industri då såg helt annorlunda ut än idag och lotsplatserna ändrades och flyttades allt eftersom industrier lades ned och andra byggdes upp. Det gällde och gäller att vara snabb i vändningarna för att hänga med.

I skriften står även beskrivet var lotsarna stod och kikade efter seglare med lotsbehov och var det mötte upp samt vilka lotsmansvatten de skulle känna till. Det finns även beskrivet hur många de skulle vara på varje lotsplats.

Så om ni känner för att djupdyka ner 180-ish år bak i tiden så kolla in https://lotsarnastockholm.se/index.php/lotsplatser-1844/