Flera lotsplatser !

Hittade i Carl-Gustavs lådor ytterligare gamla böcker ! Nu var det 1862 års Kongl Maj:ts förordning, reglemente och förteckning över lotsplatser som dök upp i form av en gammal sliten bok, inköpt 1941 på en auktion av Pedro Ericsson i Sandhamn. Åtminstone om man skall tro det som någon plitat ned i slutet av boken. Kolla under https://lotsarnastockholm.se/index.php/lotsplatser-1862/

Det är ett litet problem som dyker upp hela tiden, vilka texter skall man tro på? Jag har mer än en gång stött på uppgifter som är motsägelsefulla så det är svårt att säga exakt vad som har hänt och inte.

Ett annat problem är hur man skall avgränsa sig i detta arbete. Det gäller att sovra i materialet men samtidigt vill jag ju inte missa sånt som är spännande. Men allt tenderar till att vara spännande… När jag läser om lotsplatser som lotsar till sen länga glömda orter så undrar jag varför de gick dit? Var det ett sågverk? en gruva? eller kanske bara spannmål? Vilka bodde där och hur var handeln strukturerad? Många frågor men jag får försöka fokusera på lotsarna och de människorna till att börja med. Jag har nu i några månader kartlagt alla lotsar från 1820 till 1961 och det är ca 2600, hela riket dvs. Jag skall publicera dem när jag dubbelkollat några matriklar till. För Stockholms del finns det i mina lådor papper från 1700 talet som visar ett antal lotsar men om alla finns med vete tusan. Jag för in dem som står där och ambitionen är att få in alla t.o.m 2000. Efter det datumet kanske man av GDPR skäl får vara lite försiktig? Den riksomfattande ängslan att göra fel i vårt PK samhälle gör att snart vågar ingen göra nånting med risk för att någon känner sig kränkt och hittar en vägg att springa in i?

Eftersom arbetet bedrivs ideellt och ingen sponsor finns samt att jag är själv gör att det tar tid och inte alltid blir så där perfekt som exempelvis fyrkramarnas hemsida. Men de är ju fler personer samt har nog hyfsad ekonomi med medlemmar och medlemsavgifter.

Jaja det får bli som det blir,

från ett soligt Vejbystrand i juli månad 2021