Ett digitaliserat museum

”Nästan af alla yrken finns väl icke något som kan jemföras med Lotsyrket, det är besvärligt, ty man har ofta att strida mot elementernas våldsamheter, det är ädelt, ty det afser medmenniskors samt deras egendoms räddning, och huru mången lots har icke dertill bidragit fastän han mången gång af dem han frälst från en annars oundviklig undergång fått röna otacksamhet, måhända dess handling knappast blifvit erkänd, dock medvetandet hos lotsen att hava gjort en god gärning utgör hans enda och förnämsta tillfredsställelse och drifver honom icke upphöra att än vidare med fara för eget lif bistå sin nästa.

Lotsdirektören 1855

Denna hemsida har ambitionen att tillhandahålla information om lotsning genom tiderna samt ge Er besökare möjlighet att ta del av bl.a. skrifter om Lotsverket och sedermera Sjöfartsverkets historia, lotsbarnskolor, kartering, sjöräddning, lotsbåtar, fyrar m.m.

Under flikarna hittar Ni olika teman med skrifter som har digitaliserats och många fotografier från förr finns att beskåda.

Hittills har det varit mest fokus kring Stockholm där Lotsverket startade 1696 och mycket har kretsat kring dess omnejd men förhoppningen är att sidan växer med flera flikar och underflikar med fler lotsplatser allteftersom material strömmar in.

Det mesta av materialet kommer från två legendariska Stockholms lotsar; Hans Olof Eriksson och Carl-Gustav Sundius som spenderade massor av tid på olika arkiv och antikvariat där de grävde fram mängder av spännande information från förr.

Ett exempel på lite spännande historia är ett nyligen avslutat projekt som beskriver hur det gick till när AIS uppfanns.

Benny Pettersson, en av lotsarna i Stockholm fick idén för många många år sedan och ett gediget arbete ligger bakom dess tillkomst, läs nedan länk! Så uppfanns AIS Ladda ner

Hör av Dig om Du har något spännande som skulle passa in i denna miljö!

Hälsar Ulf
fd Kronolots #22 i Stockholm

maila till : Ulf.svedberg@pm.me