Lotstavlan 1994

Här kommer alla lotsarna med Sjötrafikområdeschefen Dan Myrberg först och sen i fallande ålder.

Dan Myrberg
Folke Gustafsson
Bosse Söderman
Gunnar Jansson
Göran Norman
Lennart “PiggJanne” Jansson
Carl-Gustaf Sundius
Gerhard Stenhammar
Carl-Hugo Jacobsson
Hans-Olof Eriksson
Sven Andersson
Staffan Jonsson
Dorje “Dojjan” Hellgren
Lars-Olav “Möjapelle” Pettersson
Lars “Svarten” Olsson
Jorma Metso
Hans “Braffe” Braf
Lennart Sjögren
Benny “Mr AIS” Pettersson
Jan Adler
Ulf Svedberg
Torsten Söder
Bosse Araskog
Håkan Modée
Björn Söderman
Johan Berggren